Användarguide

 • Fäst

  För att montera larmet trär du vingarna under två korsade skosnören bredvid varandra, och i skons nedre del. Börja med det nedre krysset och fortsätt sedan med det övre.

  Se till att skosnörena är åtdragna under enheten och att den sitter bra.

  Slå PÅ larmet och ge dig av!

 • På/Av

  Slå på och av Sorun med På/Av-knappen på kortsidan. Larmet behöver tre sekunder innan det är aktiverat.

 • Aktivera/Inaktivera larm

  För att aktivera – trampa helt enkelt på Sorun med din andra fot.

  Stäng av larmsignalen med På/Av-knappen.

1 av 3
 • När du slår på din Sorun kommer du att höra ett “bip-bip" (PÅ-signal). Larmet behöver tre sekunder innan det är aktiverat.

   

 • Låg batterinivå

  När du slår på kommer du att höra en "bip-bip" (PÅ-signal) följt av en "bib-bip-bip" vilket betyder att det är dags att byta batteri.

 • Slut på batteri

  När du slår på kommer du att höra "bip-bip" (ON-signal) följt av ett "bip-bip, bip-bip" som fortsätter (slut på batteri). Batteriet måste bytas ut innan du kan använda din Sorun igen.

1 av 3
 • Öppna

  Ta bort silikonskyddet.

  Öppna plastlocket genom att lossa skruven på enhetens undersida.

  Öppna försiktigt och se till att ha koll på de lösa delarna, skruv och fjäder.

 • Byt ut batteri

  Byt batteri försiktigt.

  Se till att använda rätt batterityp 23A.

 • Stänga

  Sätt tillbaka fjädern försiktigt.

  Stäng plastkåpan genom att skruva fast skruven på enhetens undersida.

  Skruva max innan du släpper 3/4 av ett varv.

  Fäst silikonskydd.

1 av 3